آغاز سال ۱۳۹۷

سال 1397 فرخنده باد. شرکت دما فلز کیمیا.
سال ۱۳۹۷ فرخنده باد. شرکت دما فلز کیمیا.

 

آغاز سال ۱۳۹۷ و جان گرفتن دوباره طبیعت را تبریک می گوییم.

 

در تابستان سال ۱۳۹۶ شروع سختی را داشتیم و این سال را را با تمام خوشی ها و نا خوشی هایش به پایان رساندیم. کسب نشان دانش بنیان برای این شرکت در این سال افتخار بزرگی را به ارمغان آورد.

می دانیم که سالی بسیار پرکار تر و مشکل تری را پیش رو داریم، آماده ایم تا این راه را با تمام سختی هایش با موفقیت پیش ببریم. برنامه ها و پروژه های بسیاری تدوین نمودیم که امیدواریم بتوانیم در این سال جدید به نتیجه برسانیم.