محصولات

تجهیزات و خدمات قابل ارائه توسط دما فلز کیمیا:

۱- ترمومتر، دماسنج، حرارت سنج یا پیرومتر.

۲- اسپکترومتر، کوانتومتر یا آنالیز فلزات.

۳- لوازم جانبی اسپکترومتر، کوانتومتر یا آتالیز فلزات.

۴- کوره ذوب القایی.

۵- مواد اولیه و مصرفی.

۹- تجهیزات آزمایشگاه ماسه ریخته گری.

۷- پرینتر سه بعدی فلزات.