تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

فیلتر گاز آرگون

شرکت دما فلز کیمیا سازنده و تأمین کننده فیلتر گاز آرگون برای خالص سازی گاز آرگون مورد استفاده آزمایشگاه های اسپکترومتر، کوانتومتر یا آنالیز فلزات می باشد.

تمامی اسپکترومتر یا کوانتومتر ها جهت فراهم آوردن محیطی عاری از گازهای فعال موجود در هوا و نیز ایجاد پلاسما برای ایجاد جرقه، از گاز آرگون با درجه خلوص حداقل ۹۹٫۹۹۸ درصد استفاده می کنند. بنا به دلایلی گاهی گاز آرگون تهیه شده دارای این کیفیت نمی باشد و استفاده کننده دچار مشکلات زیر می گردد:

  • نامناسب و ضعیف بودن اثر جرقه اسپکترومتر بر روی فلز مورد آنالیز و در نتیجه نادرست بودن آنالیز.
  • انجام پروسه زمان گیر تعویض کپسولهای گاز آرگون تا یافتن کپسولی با کیفیت مناسب.
  • طولانی شدن زمان بسیار با ارزش ذوب گیری به دلیل انتظار آنالیز.
  • صرف هزینه های متعدد جابجایی کپسولها.
  • استهلاک بیشتر تجهیزات.

متاسفانه گاز های موجود در بازار ایران با کیفیت ادعا شده در برگه آنالیز آن همخوانی ندارند و کیفیت آنها به صورت اتفاقی خوب و یا بد می باشند. و این دستگاه می تواند گاز های با خلوص ۹۹٫۹۹۱ تا ۹۹٫۹۹۵ درصد را که با مقدار جریان ۵ لیتر در دقیقه عبور می نمایند را به مقدار خلوص قابل قبول ۹۹٫۹۹۹۹ درصد برساند.

این مشکل فقط در کشور هایی مانند ایران می باشد و استفاده کننده های گاز آرگون آزمایشگاهی با خلوص ۹۹٫۹۹۸ درصد، مجبورند با پرداخت هزینه های چند برابر، از کپسول های پر شده در خارج از کشور استفاده نمایند و یا از این نوع دستگاه های خالص کننده استفاده نمایند.

لذا پیشنهاد می گردد دستگاه تصفیه کننده گاز آرگون در بین مسیر گاز، از کپسول به اسپکترومتر قرار گیرد.

داخلی

خارجی