تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

فیلتر گاز آرگون داخلی

فیلتر گاز آرگون یا آرگون پیوریفایرِ سه مرحله ای جهت تصفیه گاز آرگون آزمایشگاهیِ مورد استفاده برای اسپکترومتر یا کوانتومتر ها به کار می رود. این دستگاه دارای تایمر مدت زمان کارکرد و کلید بای پس می باشد.