تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

پیرومتر چشمی یا لیزری غیر تماسی

شرکت دما فلز کیمیا ارائه دهنده انواع پیرومتر های (ترمومتر های غیر تماسی) چشمی می باشد. ولی پیش از هر چیز لازم است توضیحات کلی در این مورد داده شود.

اصطلاحات بسیاری در صنعت ریخته گری و متالورژی برای دماسنجی غیر تماسی مذاب به کار گرفته می شود. پیرومتر یا پایرومیتر به دماسنجی گفته می شود که دمای یک سطح را از راه دور اندازه گیری کند. که معمولاً توسط اندازه گیری میزان تشعشعات مادون قرمز از سطح مواد و اجسام انجام می گیرد. پس بنابر این پیرومتر نیز یک نوع دماسنج یا ترمومتر می باشد. حال این نوع ترمومتر ها با القابی نظیر: ترمومتر لیزری، ترمومتر چشمی، ترمومتر مادون قرمز، ترمومتر IR شناخته می شود که همگی یک نوع دستگاه می باشند که همان ترمومتر غیر تماسی مادون قرمز یا IR می باشند.

در نوع چشمی که معمولاً برای دما های بالا مثل دمای فلز مذاب به کار برده می شوند، محلی که باید دماسنجی شود را از درون لنز چشمی آن باید مشاهده نمود.

در نوع لیزری که معمولاً برای دما های پایینتر مثل دمای سطح خارجی بوته کوره، استفاده می شوند، محلی که باید دماسنجی گردد را با نور لیزر مشخص می کنند. در واقع نور لیزر راهنمای محل دماسنجی می باشد.

پیرومتر یا ترمومتر لند (Land) مدلهای مختلف Cyclops:

CO55L Meltmaster و C100L 

نمایشگر منو ها
لنز دما سنجی

 

قسمت چشمی
محافظ پاشش ذوب (اختیاری)