تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

استخدام

استخدام / کاریابی

شرکت دما فلز کیمیا (ترمومتال) واقع در تهران، جهت تکمیل کادر فنی و اداری خود از شما عزیزانی که دارای پشت کار و علاقمند به کار در این شرکت هستید، دعوت به عمل می‌آورد. شما می‌توانید جهت ثبت‌نام فرم زیر را تکمیل نمایید.

اطلاعاتی که شما در این پرسشنامه وارد میکنید فقط به منظور بررسی جهت استخدام استفاده می شود و تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت دما فلز کیمیا ایجاد نخواهد کرد.

فرم به گونه ای طراحی شده تا در هر مرحله از زمان بندی های استخدامی شرکت دما فلز کیمیا، فقط افرادی که مشمول شغل ها و موقعیت های مورد نظر این شرکت هستند قادر به تکمیل فرم باشند. اگر شغل مورد نظر شما فعال نمیباشد لطفاً در زمان دیگری چک نمایید.

فرم استخدام

  لطفاٌ بخش کاری مورد علاقه خود را انتخاب نمایید

  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  مدرک تحصیلی:

  متأسفانه در حال حاظر برای این بخش درخواست استخدامی وجود ندارد. لطفاً مجدداً در زمان دیگری چک کنید
  مشخصات متقاضی: ======================================== نام:

  نام خانوادگی:

  نام پدر:

  شماره شناسنامه:

  شماره ملی:

  محل صدور:

  محل تولد:

  تاریخ تولد:

  دین:

  تابعیت:

  زبان مادری:

  آدرس:

  تلفن:

  تلفن همراه:

  ایمیل:

  وضعیت تاهل:

  تعداد افراد تحت تکلف:

  وضعیت نظام وظیفه:

  نوع معافیت:

  وضعیت سکونت:

  سایر:

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  سوابق تحصیلی: ======================================== مقطع تحصیلی:

  رشته تحصیلی:

  گرایش:

  نام مرکز آموزشی:

  تاریخ شروع:

  تاریخ خاتمه:

  معدل کل:

  نیاز به افزودن سابقه بیشتر میباشد؟

  مقطع تحصیلی:

  رشته تحصیلی:

  گرایش:

  نام مرکز آموزشی:

  تاریخ شروع:

  تاریخ خاتمه:

  معدل کل:

  نیاز به افزودن سابقه بیشتر میباشد؟

  مقطع تحصیلی:

  رشته تحصیلی:

  گرایش:

  نام مرکز آموزشی:

  تاریخ شروع:

  تاریخ خاتمه:

  معدل کل:

  نیاز به افزودن سابقه بیشتر میباشد؟

  مقطع تحصیلی:

  رشته تحصیلی:

  گرایش:

  نام مرکز آموزشی:

  تاریخ شروع:

  تاریخ خاتمه:

  معدل کل:

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  سوابق کاری: ======================================== نام مرکز:

  زمینه فعالیت:

  سمت/مسئولیت:

  آخرین حقوق دریافتی:

  تاریخ شروع:

  تاریخ خاتمه:

  علت قطع همکاری:

  تلفن:

  نیاز به افزودن سابقه بیشتر میباشد؟

  نام مرکز:

  زمینه فعالیت:

  سمت/مسئولیت:

  آخرین حقوق دریافتی:

  تاریخ شروع:

  تاریخ خاتمه:

  علت قطع همکاری:

  تلفن:

  نیاز به افزودن سابقه بیشتر میباشد؟

  نام مرکز:

  زمینه فعالیت:

  سمت/مسئولیت:

  آخرین حقوق دریافتی:

  تاریخ شروع:

  تاریخ خاتمه:

  علت قطع همکاری:

  تلفن:

  نیاز به افزودن سابقه بیشتر میباشد؟

  نام مرکز:

  زمینه فعالیت:

  سمت/مسئولیت:

  آخرین حقوق دریافتی:

  تاریخ شروع:

  تاریخ خاتمه:

  علت قطع همکاری:

  تلفن:

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  دوره های آموزشی: ======================================== نام دوره:

  نام موسسه آموزشی:

  مدت دوره:

  نوع آموزش های ارائه شده:

  گواهی نامه؟

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نام دوره:

  نام موسسه آموزشی:

  مدت دوره:

  نوع آموزش های ارائه شده:

  گواهی نامه؟

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نام دوره:

  نام موسسه آموزشی:

  مدت دوره:

  نوع آموزش های ارائه شده:

  گواهی نامه؟

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نام دوره:

  نام موسسه آموزشی:

  مدت دوره:

  نوع آموزش های ارائه شده:

  گواهی نامه؟

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  زبان های خارجی: ======================================== نام زبان خارجی:

  مکالمه:

  مکاتبه:

  ترجمه:

  نیاز به افزودن زبان بیشتر میباشد؟

  نام زبان خارجی:

  مکالمه:

  مکاتبه:

  ترجمه:

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  مهارت های کامپیوتری: ======================================== نام برنامه:

  سطح:

  میزان تسلط:

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نام برنامه:

  سطح:

  میزان تسلط:

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نام برنامه:

  سطح:

  میزان تسلط:

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نام برنامه:

  سطح:

  میزان تسلط:

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  گواهینامه های تخصصی: ======================================== نوع مدرک:

  محل اخذ:

  سال اخذ:

  مدت:

  گواهی نامه؟

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نوع مدرک:

  محل اخذ:

  سال اخذ:

  مدت:

  گواهی نامه؟

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نوع مدرک:

  محل اخذ:

  سال اخذ:

  مدت:

  گواهی نامه؟

  نیاز به افزودن دوره بیشتر میباشد؟

  نوع مدرک:

  محل اخذ:

  سال اخذ:

  مدت:

  گواهی نامه؟

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  نوع همکاری: ======================================== نوع همکاری مورد نظر:

  سایر شرایط:

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  معرفی آشنایان(تماس در صورت ضرورت): ======================================== نام و نام خانوادگی فرد ۱:

  شغل:

  آدرس:

  تلفن:

  نام و نام خانوادگی فرد ۲:

  شغل:

  آدرس:

  تلفن:

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  حقوق و مزایا: ======================================== حقوق و مزایای مورد نظر:

  مبلغ مورد نظر:

  نیاز به توضیحات بیشتر مرتبط با این بخش میباشد؟

  توضیحات:

  امضا: ======================================== عکس پرسنلی:

  رزومه: