تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

ترمومتر، پیرومتر، دماسنج

پیرومتر یا ترمومتر یا دماسنج های ارائه شده توسط شرکت دما فلز کیمیا در دو نوع تماسی و غیر تماسی می باشند:

۱- پیرومتر چشمی یا لیزری غیر تماسی.

۲- ترمومتر تماسی فلز مذاب.