تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 
برچسب:  <span>ترمومتر</span>

حذف دکمه روشن ترمومتر و روشن شدن اتوماتیک آن (برای اولین بار در جهان در ترمومتر های مذاب)

شرکت دما فلز کیمیا در تازه ترین تغییرات ترمومتر های تماسی ذوب خود دست به یک نوآوری تازه زده و دکمه روشن کننده ترمومتر را حذف نموده است.

در این نوآوری که برای اولین بار در دنیا بر روی ترمومتر های مذاب استفاده می شود، استفاده کننده با چرخاندن ترمومتر، ترمومتر روشن شده و آماده دماسنجی می شود.

با حذف دکمه روشن ترمومتر اول ساده تر شدن استفاده از ترمومتر و بعد کمتر شدن المانهایی که به محیط مرتبط با بیرون دستگاه مد نظر بوده.