تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

الکترونیک

طراحی و ساخت انواع برد های الکترونیکی بصورت نمونه یا تولید انبوه.