اتوماسیون صنعتی

متخصص اتوماسیون صنعتی خطوط تولید بر پایه PLC یا بردهای ساخته شده توسط شرکت دما فلز کیمیا.