تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

کوره های نگهدارنده بار ریز

متخصص نصب، راه اندازی، خاک کوبی، عایق کاری و زینتر کوره های بار ریز.