تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

QLX-5

اسپکترومتر، کوانتومتر و آنالایزر نشر اتمی لیزری.