تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

QLX-3

اسپکترومتر، کوانتومتر و آنالایزر نشر اتمی جرقه ای