تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

Alloy Checker

اسپکترومتر، کوانتومتر و آنالایزر نشر اتمی پرتابل لیزری.