او کی بی اسپکتر OKB Spectr

سرویس، کالیبراسیون و تعمیرات انواع مدل های اسپکترومتر و کوانتومتر های او کی بی اسپکتر OKB Spectr

در تمام نقاط ایران فقط یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

هزینه رفت و آمد با شما