تولید، تهیه و خدمات پس از فروش تجهیزات ریخته گری
 

ثبت دستگاه

شما می توانید برای  دریافت خدمات سریعتر و بهتر، دستگاه های خود را که مورد پوشش شرکت دما فلز کیمیا قرار می گیرد را ثبت نمایید.

کلیه اطلاعات شما در حساب کاربری تان فقط برای شما و مدیران شرکت دما فلز کیمیا قابل مشاهده می باشد.